Regler

Regler for tilmelding til arrangementer.

Som nyt medlem ringer man til formanden eller kassereren, og siger når man deltager 1. gang i et arrangement.

Ved senere deltagelse skal man  – af hensyn til køkkenet – skrive sig på tilmeldingslisten – helst ved forudgående arrangement – men senest dagen før det aktuelle arrangement.

Hvis ikke dette er sket i forbindelse med foredrag og musikarrangementer, er man velkommen til at deltage, men kan ikke forvente , at der bliver serveret kaffe og kage.

Ved banko er tilmelding ikke nødvendig.

Til fester med mad er tilmeldingsfristen 5 dage før, og tilmeldingen er bindende.

Ved sygdom melder man sig fra så hurtigt som muligt, og man kan ikke forvente at få eventuelt indbetalte beløb retur, hvis klubben har udgifter uanset frameldingen, og det samme er tilfældet ved framelding efter tilmeldigsfristens udløb.

Ved tilmeldinger er ” først til mølle- princippet” gældende.

Ved biografforestillinger.

Tilmelding ikke nødvendig.

Ved udflugter og rejsearrangementer.

Reglerne vil fremgå af indbydelsen, men også her vil” først til mølle- princippet ”Være gældende.