Bestyrelse

Formand:

 • Hanne Petersen,
 • tlf.: 5671 4399 / 2227 9214.

Hanne Pedersen - Bestyrelse for Hygge og Kulturklubben i Faxe

 

Bestyrelses medlemmer:

 • Nete Petersen.
 • tlf.: 5672 5167.

Nete Petersen - Bestyrelsens Kasserer for Hygge og Kulturklubben i Faxe

 

 • Jette Klemmed.
 • tlf.: 2325 0602. 

 

 • Lisbeth Vallø.
 • tlf.: 2169 7126.

 

 • Birthe Holm Christensen,
 • tlf.: 30245400.

Suppleant:

 • Birthe Jensen.
 • tlf.: 5671 6234 / 2010 8115.

Formand Birthe Jensen

 • Inger Andersen.
 • tlf.: 2426 2245.

Kasserer:

 • Leif Nielsen.
 • tlf.: 3027 4363.

Bilags kontrollør:

 • Gurli Hemingsen